Vršačka gradska kuća

Vremenska prognoza:

Vršac je dobio Gradsku kuću pošto su se 1795. godine ujedinile dve opštine u jedan grad – Srpski Vršac i Nemački Vršac, koji su od 1717. postojali kao samostalne administrativne celine. Za potrebe uprave zakupljena je kuća Maksima Spajića, a kasnije i Dimitrija Lotića.
Daljim razvojem gradsko predstavništvo otkupljuje ceo kompleks zgrada koje su u dodiru sa gradskom kućom.
Na predlog gradonačelnika Aleksandra Stojakovića, 1859. godine, počela je gradnja nove gradske kuće. Novo zdanje izgrađeno je u neogotskom stilu, a u njen temelj ugrađena je spomenica, napisana na latinskom i srpskom jeziku, potpisana od strane najuglednijih stanovnika Vršca.
Tom prilikom je Andrija Vasić napisao prvu istoriju Vršca. Šezdesetih godina Gradska kuća je doživela još jednu dogradnju sa severne strane zgrade.

Scroll to Top