Selo Lisa

Vremenska prognoza:

stara jela Selo Lisa je udaljeno 10 km od Ivanjice – pravac prema Guči i nalazi se na 800 m nadmorske visine.

Selo je začetnik razvoja seoskog turizma u našoj zemlji, sa tridesetogodišnjom tradicijom.

Blizina Hadži – Prodanove pećine ( turistički i arheološki lokalitet ) , šetnje predivnim predelima ovog sela, branje lekovitog bilja i mnogi drugi sadržaji, čine ovo selo veoma atraktivnim za odmor.

Smeštaj je moguć u nekoliko domaćinstava kategorisanih u I kategoriju, koja se odlikuju svojom gostoljubivošću.

Scroll to Top