Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Ivanjica

Vremenska prognoza:

Zavod za rehabilitaciju - IvanjicaZavod za specijalizovanu rehabilitaciju – Ivanjica lociran je u neposrednoj blizini grada, okružen zelenilom, senovitim stazama za šetnju, u pravoj oazi mira.

Zavod raspolaže sa 270 ležaja raspoređenih u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa kupatilom, terasom, telefonom, dva apartmana, restoran sa 250 mesta, banket sala sa 30 mesta, aperitiv bar, zatvoren bazen, trim sala, teretana, sauna, sala za stoni tenis, sportski tereni za košarku, odbojku, biblioteka, TV sala, dečiji zabavni park, prodavnica suvenira.
INDIKACIJE

– Oboljenje upalnog i degenerativnog reumatizma
– Vanzglobni reumatizam
– Artrosis pojedinih zglobova

Medicinski deo Zavoda čine internističko – hematološki blok i blok fizikalne medicine i rehabilitacije.

INTERNISTIČKO – HEMATOLOŠKI BLOK u svom sastavu ima hematološke kabinete, savremenu hematološku i biohemijsku laboratoriju, kabinet za EKG, kabinet za inhalacije i apoteku.

INDIKACIJE

– Anemija razne etiologije
– Trombocitopenije i leukopenije
– Hronična respiratorna oboljenja ( bronhitis, astma, emfizem )

– Rehabilitacija ortopedskih i posttraumatskih stanja
– Oboljenja perifernog i CNS
– Razvojni deformitet skeleta
– Neurološke bolesti

 

FIZIKALNA MEDICINA I TERAPIJA

TERAPIJSKE FORME :

– Elektroterapija
– Fototerapija
– Ultrazvučna terapija
– Radna terapija
– Kinezi terapija
– Termoterapija
– Hidroterapija

 

PRIPREMA SPORTISTA

Ivanjica-salaZavod “ Ivanjica „ uz povoljne klimatske uslove i zdravu hranu uspešno organizuje i sprovodi pripreme sportskih ekipa u svim pripremnim fazama.

Pored odličnih smeštajnih kapaciteta u krugu objekta se nalaze i trim staza dužine 800 m , kao i tri sportska terena za košarku, odbojku, rukomet i mali fudbal.

U samom zavodu, spotistima su na raspolaganju zatvoreni bazen, trim sala, teretana i sauna.
U Zavodu se nalazi savremeno opremljena služba fizikalne medicine i rehabilitacije u kojoj su zastupljene sve terapijske procedure, čije se usluge koriste po potrebi.

Za potrebe sportista angažuju se i sportske sale :
Sala osnovne škole je udaljena od Zavoda 200 m
Gradska hala sportova.

REKREATIVNA NASTAVA

Zavod “ Ivanjica „ pruža izvanredne uslove školskoj deci za program rekreativne nastave. Izvanredni klimatski uslovi, netaknuta priroda ( rezervat biosfere ) , zdrava hrana i dobro isplanirane aktivnosti, učiniće boravak dece višestruko korisnim .

Zavod raspolaže sa tri učionice sa svim potrebnim inventarom za izvođenje nastave.

Zavod ima svoju zdravstvenu službu, čime je obezbeđen zdravstveni nadzor 24h.
Sistematski pregled za svu decu – za svako dete se otvara zdravstveni karton.

ODMOR I REHABILITACIJA RADNIKA

bazenZavod za specijalizovanu rehabilitaciju po prirodi svoje delatnosti pruža izvanredne uslove za lečenje i rehabilitaciju radnika koji su na radnim mestima izloženi dejstvu različitih hemijskih i toksičnih agenasa koji mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja zdravlja.

Umerena nadmorska visina, vazduh, mineralna voda, odnosno skup određenih klimatskih faktora uz odgovarajući medicinski tretman, doprinose poboljšanju zdravstvenog stanja obolelih od malokrvnosti, respiratornih organa, alergijskih i neuroloških oboljenja.

Ekipa stručnih reaktora doprineće da slobodno vreme bude iskorišćeno na pravi način. Upoznati svaki deo ovog predivnog mesta, iskoristiti sve prirodne blagodeti, udahnuti svaki atom kiseonika, poboljšati tradiciju i zdravstveno stanje – to su ciljevi boravka u Zavodu “ Ivanjica „ .

Scroll to Top