Gradska biblioteka u Vršcu

Posle Prvog svetskog rata počinje sa radom i odeljenje srpske knjige.
A nakon Drugog svetskog rata, 1947. godine gradski muzej i
biblioteka su se odvojili.
Fond od četrdesetak hiljada knjiga, tokom svih ovih godina,
narastao je na preko 200. 000 dela.
Biblioteka je uključena i u centralni elektronski katalog COBISS,
tako da će njeni književni fondovi biti dostupni
najširim slojevima korisnika.

Scroll to Top