Dvorac u Središtu

Dva dvorca u  velikom Središtu su pripadala porodici Lazarević.

Golub Lazarević se doselio u središte 1803. godine, porodica je dobila
plemstvo sa titulom : “ Od Malog i Velikog Središta “ , 1841. godine.
Po dobijanju plemstva porodica podiže dva dvorca – stariji
u stilu klasicizma, a drugi u električarskom stilu.
Porodica Lazarević vlasnik je ovih dvoraca do 1898. godine,
kada su ih kupili bogati građani nemačke nacionalmosti.

Scroll to Top