Stari Slankamen

Ušće reke Tise

Naspram Starog Slankamena, na 1214,5 km toka Dunava, nalazi se ušće reke Tise, koje predstavlja tromeđu Bačke, Banata i Srema. Prema legendi ovde je sahranjen čuveni vojskovođa Atila Hunski. Atila Hunski, poznat pod imenom Bič Božiji, je bio vođa Hunskog carstva koje se prostiralo od Nemačke do reke Ural i od Dunava do Baltičkog mora. …

Ušće reke Tise

Lesni profili

Hiljadama godina navejavani lesni profili u Starom Slankamenu izuzetno su vredno prirodno dobro koje čuva tajne ledenog doba i klimatskih promena tokom njega. To je geološki lokalitet jedinstven u Evropi i jedan od samo tri u svetu, jer predstavlja najkompletniji arhiv paleoklimatskih promena tokom poslednjih 800. 000 godina na evropskom kopnu, a koji se u …

Lesni profili

Banja Stari Slankamen

Stari Slankamen je najstarija banja u Vojvodini. Na slanim izvorima postojalo je lečilište još u tursko doba. Posle odlaska Turaka banja je zapuštena, a ponovo dobija na značaju krajem XIX veka. Prva analiza vode obavljena je 1876, dok je lečilište osnovano 1906. godine. Savremeni razvoj banje počinje 1964. godine izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara. …

Banja Stari Slankamen

Tvrđava Acumincum

Na lesnom platou uz obalu Dunava u severnom delu Starog Slankamena nalazi se značajan arheološki lokalitet Gradina. Njime dominiraju ostaci nekada impozantne tvrđave Acumincum, koji iako teško oštećeni zubom vremena, simbolično podsećaju na značaj ovog mesta u prošlosti. Arheološki ostaci pronađeni na prostoru Gradine svedoče da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog …

Tvrđava Acumincum

Spomenik Slankamenačkoj bici

Bitka kod Starog Slankamena odigrala se 1691. godine za vreme Austrijsko – turskog rata. Austrijska vojska pod komandom Ludviga Badenskog zajedno sa srpskom vojskom pod komandom Jovana Monasterlije porazila je brojčano nadmoćniju tursku vojsku pod komandom velikog vezira Mustafe Paše Keprilija. Posle bitke zaključen je Karlovački mir. Na mestu bitke 1891. godine, povodom obeležavanja 200 …

Spomenik Slankamenačkoj bici

Stari Slankamen

Na mestu gde Dunav podseca krajnje obronke Fruške gore nalazi se Stari Slankamen, najstarije naselje inđijske opštine, malo seosko naselje sa serpentinasto raspoređenim ulicama koje prateći reljef stvaraju izuzetnu ambijentalnu celinu kojom dominira crkva Svetog Nikole sa svojim baroknim zvonikom. Mnogobrojni kulturno – istorijski spomenici, svedoče o burnoj prošlosti Starog Slankamena.   Ostaci keltskog i …

Stari Slankamen

Scroll to Top