Fruška Gora

Manastir Divša ( Đipša )

Manastir Divša ( Đipša) sa crkvom Sv. Nikole pripisuje se despotu Jovanu Brankoviću. Pouzdani podaci o manastiru iz turskih izvora datiraju iz polovine 16. veka. Pretpostavlja se da je u 17. veku bio napušten, a početkom 18. veka pominje se kao metoh manastira Kuveždina. Stara crkva obnovljena je 1744, a najveće promene na crkvi izvedene …

Manastir Divša ( Đipša )

Manastir Kuveždin

Manastir Kuveždin sa crkvom Sv. Save i Simeona Nemanje prema verovanju osnovao je Stefan Štiljanović. Prvi pouzdani podaci, kao i kod većine fruškogorskih manastira, potiču iz turskih izvora iz 1566/ 69. godine. Prvobitna crkva sa dva kubeta koju su gradili majstori sa primorja zamenjena je 1816. god. klasicističkom građevinom. Zvonik je iz 1803. godine, a …

Manastir Kuveždin

Manastir Šišatovac

Manastir Šišatovac sa crkvom posvećenoj rođenju Bogorodice u turskim popisima vodio se kao manastir Sv. Stefana Štiljanovića. Njegovo osnivanje vezuje se za izbegle monahe iz manastira Žiče, koji su 1520. godine srušili zatečenu crkvu Sv. Nikole i podigli novu, posvećenu Bogorodici i nazvali je Šišatovac. Sigurni podaci o manastiru datiraju iz sredine 16. veka. Ktitorstvom …

Manastir Šišatovac

Manastir Bešenovo

Manastir Bešenovo sa crkvom posvećenoj Sv. Arhanđelima potiče iz 1467. godine,  iako se njegova izgradnja pripisuje kralju Dragutinu. Manastir je zabeležen u svim turskim popisima od 1545. do 1548. godine. Trostrani oblik konaci su dobili između 1730. i 1771. godine. Treći po redu ikonostas slikao je Stevan Aleksić 1906/ 9. godine kao i zidne slike …

Manastir Bešenovo

CePTOR centar

CePTOR centar za privredno – tehnološki razvoj se nalazi na Fruškoj Gori, poznatom izletištu Andrevlje kod Čerevića u opštini Beočin. Udaljen od Novog Sada 30 km, sa nadmorskom visinom oko 300m. Izletište Andrevlje je poznata Vazdušna banja u netaknutoj prirodi Fruške gore. U blizini centra je čuvena “ Staza zdravlja „ , na potezu Andrevlje …

CePTOR centar

Manastir Velika Remeta

Manastir Veliku Remetu, prema narodnom predanju, podigao je srpski kralj Dragutin. Pod imenom Remeta manastir je prvi put zabeležen 1541. god., a pod imenom Velika Remeta 1562. god. Po izdavanju carske privilegije manastiru Velika Remeta 1722. god. počinje obnova. Crkva manastira je posvećena Sv. Dimitriju.

Manastir Grgeteg

Manastir Grgeteg podigao je 1471.  godine Despot Vuk Grgurević, u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk, za svog slepog oca Grgura, sina despota Đurđa Brankovića. Grgeteg je bio u posedu srpskih mitropolita sve do  mitropolita Pavla Nenadovića. Od tada manastir postaje samostan. Nova  prostrana crkva izgrađena je  između   1766. – 1771. god. Sada se u …

Manastir Grgeteg

Manastir Ravanica

Manastir Ravanica se nalazi u Vrdniku. Godine 1811. na Vidovdan, u njega su prenete mošti kneza Lazara koje su ovde dugo počivale. Danas, one više nisu u Vrdniku, vraćene su u Ravanicu, u Srbiju. Ipak, u manastiru postoji jedan komad moštiju i izložen je u staklenoj posudi ugrađenoj u kivot. Od dragocenosti manastir je imao …

Manastir Ravanica

Manastir Krušedol

Manastir Krušedol je zadužbina sremskih Brankovića. Izgradio ga je između 1509. i 1512. god. vladika Maksim ( Đorđe ) Branković, sin despota Stefana Slepog i Angeline, unuk Đurđa Brankovića Smederevca. Manastirska crkva posvećena je prazniku Blagovestima presvete Bogorodice. Nadaleko je poznata manastirska biblioteka. Manastir Krušedol sa pravom nazivaju srpskim Panteonom s obzirom da su u …

Manastir Krušedol

Manastir Mala Remeta

Manastir Mala Remeta je tek od 1739. dobio crkvu. Kao i kod drugih manastira i istorijat manastira Mala Remeta jeste mešavina istine i legende. Kao njegov mogući osnivač pominje se sremski kralj Dragutin Nemanjić. Manastir poseduje komadić moštiju svetog Đorđa Kratovca. O njima postoji veoma interesantna priča koja je od najskorijeg datuma. Pre petnaestak godina …

Manastir Mala Remeta

Scroll to Top