Lim

Lim

Reka Lim nastaje u podnožju Prokletija otoka iz prelepog plavskog jezera na 999 m nadmorske visine.
Njena najveća klisura je između Dobrakova i Brodareva.
Teče dužinom od 174 km i protiče kroz Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Prijepolje, Priboj i Rudo. U podnožju Medveđe, na 299 m nadmorske visine, svoj put završava kao pritoka Drine.
Reka Lim interesantna je po tome što se na malom prostoru nalaze značajni turistički potencijali. U njenom toku smenjuju se klisure i kanjoni, visoke litice sivog krečnjaka, vodopadi, izvori i vrela, pećine i pitome kotline, staništa biljnih i životinjskih vrsta.

Lim, sa obilnom količinom vode, povoljnom temperaturom ( leti oko 20°C ) i bogatstvom raznovsne ribe pruža povoljne uslove za rekreaciju, kajakaštvo, splavarenje i rafting. Od 2000. godine, kada se uključuje u ponudu splavarenja, reka Lim je privukla veliki broj zaljubljenika rečnih izazova.

Petrovac u Velikoj Župi je jedna od nalepših plaža na Limu. Na njoj se svake godine krajem jula meseca u vir dubok sedam metara sa strmih stena od dvanaest i šesnaest metara izvode takmičarski skokovi Petrovac na Limu – skokovi u vodu. Pored plaže na Petrovcu postoje i druge, manje plaže duž obale Lima.

Magistralni put kroz Prijepolje, potencijal u ribljem fondu, verski, kulturni i istorijski spomenici duž reke, staze za slalom i spust turistički su potencijali Lima.

Scroll to Top