Reka Drina

Reka Drina nastaje spajanjem Pive i Tare kod Šćepan Polja,
i posle 346 km svog krivudavog toka uliva se u Savu.
Po vodnim snagama Drina je na prvom mestu na Balkanskom
poluostrvu, a po mišljenju mnogih je i najlepša. Brza i plahovita,
čista, bistra, moćna i darežljiva, Drina predstavlja pravi raj za
ribolovce i zaljubljenike u prirodu.
U mnoštvu ribljih vrsta koje nastanjuju vode ove lepotice, svakako
se izdvajaju mladica i lipljan. U prošlosti je, zbog svoje izuzetne
boje, bila poznata kao Zelenika.

Scroll to Top