Noć grafita

Grafit

Noć grafita organizuje se u suterenu Gradske galerije.
Za razliku od grafita koji su nastali kao deo savremenog „urbanog“ eksterijera, čija egzekucija je sudbonosno – gotovo neizbežna, grafiti koji nastaju u prostoru Gradske galerije plod su jedne urbane akcije.

Oslikani na platnima čuvaju se, mogu se upotrebiti kao moguća rešenja nekih eksterijera ili enterijera, ukoliko to dozvoljavaju savremeni urbanistički uslovi.

U 2009. godini, građani Užica su po prvi put bili u prilici da budu aktivni posmatrači u stvaranju jedne instant tehnike, koja uglavnom nastaje noću, ilegalno, u potpunoj anonimnosti. Bio je to svojevrstan performans, propraćen hip-hop zvukom i video reprodukcijom nekih lokacija u svetu, čiji su objekti „podlegli“ savremenim tendencijama sub-kulture.

Scroll to Top