Manifestacije u Erdeviku

MAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SREMSKA KULENIJADA

Održava se zadnjeg vikenda u maju.
Predstavlja regionalnu manifestaciju, gde se vrši
prezentacija prehrambenih proizvoda, predavanja,
razna takmičenja, kulturno umetnički program.
Broj posetilaca: 3000.
Datum održavanja: 29. Maj
Organizator: Mesna uprava Erdevik,
Privredna komora Srema, TOO Šid

AVGUST

U SUSRET PREOBRAŽENJU
Ova sportsko-kulturno-privredna manifestacija
održava se polovinom avgusta. Okuplja oko 3000 posetilaca.
Organizator: Mesna uprava Erdevik, Turistička
organizacija opštine Šid

Scroll to Top