Bačka Palanka

Opština Bačka Palanka je jedna opština od Opština u republici Srbiji.
Nalazi se u AP Vojvodini i spada u južno Bački okrug. Zauzima površinu
od 579 km.
Zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, neposrednom uticaju
Fruške Gore i reke Dunav, opštinu Bačka Palanka krasi bogata flora
i fauna oslikana kroz rezervate prirode. Po lepoti i sadržajima
izdvajaju se Nacionalni Park Fruška Gora, Specijalni rezervat prirode
Karađorđevo, park prirode Tikvara, kao i druga zaštićena prirodna
dobra. Multikulturalnost, kulturno nasleđe, istorijski događaji i česte
migracije naroda su faktori koji su sačinili svojevrsnu prepoznatljivost
Bačke Palanke i mesta bačkopalanačke opštine. Groblje hazara,
Turski breg, Sremska kuća, dvorac Dunđerskih, Titova vila su samo
neki od spomenika kulture koji predstavljaju neumitna svedočanstva
davno prošlih vremena. Bogato opremljena muzejska postavka,
kao i sami istorijski lokaliteti su svojevremena svedočanstva življenja
i razvoja opštine Bačka Palanka kroz vekove.
Bačka Palanka je grad sporta i sportista. Brojni sportski objekti,
kvalitetni sportski radnici i talentovani sportisti se godinama oslikavaju
i reprezentuju kroz razna sportska priznanja, nagrade a neretko i
najsjajnija odličja osvajana na prestižnim takmičenjima u zemlji i
inostranstvu. Zahvaljujući brojnim sportskim objektima zatvorenog
i otvorenog tipa među kojima se svakako izdvaja sportska hala smeštena
nedaleko od reke Dunav i jezera Tikvara. Bačka Palanka je izuzetno
pogodna za razne vidove priprema sportista. Blizina Dunava je uticala
da nautički turizam na prostorima bačkopalanače opštine ima
izuzetne potencijale.

Scroll to Top