Planina i varošica Rudnik

Vremenska prognoza:

Varošica RudnikPlanina i varošica Rudnik se nalaze na stotinak kilometara južno od Beograda.

Planina Rudnik je dominantna u centralnoj Srbiji sa najvišim vrhom Velikim Šturcem ( 1. 132 m ) .
Varošica Rudnik je bila središte života mnogo pre dolaska Slovena. Ovde su rudu vadili i novac kovali stari Rimljani. Isto je činjeno i u nemanjićkoj Srbiji. Dinar kralja Dragutina, kovan na Rudniku, prvi je srpski dinar sa ćiriličnim natpisom.

Varošica i planina su povezane asfaltnim putem, a što je mnogo značajnije, i velikim brojem pešačkih staza, tzv. staza zdravlja.

Smeštaj gostiju obezbeđuje hotel “ Neda „ , sa 120 ležaja i svim pratećim sadržajima, motel “ Šumska kuća „ , sa 20 ležaja i objekat Centra dečijih letovališta i oporavilišta na Rudniku, sa 200 ležaja.

Ostrvica ( 785 m ) je strma vulkanska stena čiji se vrh završava zidinama Jerininog grada, opevanog u stihovima Vojislava Ilića. Posebno je zanimljiva za planinare. Udaljena je šest kilometara od Rudnika.

Porodica bistrih potoka je ekološka komuna koja već 25 godina živi u podnožju planine Rudnik, u malom selu Brezovica. Porodica daje otpor civilizacijskom besmislu tragajući za “ Dobom – 5 E “ .

Gradovi su ostaci turske varoši i tvrđave. Kada su ustanici, 1815. godine, prognali Turke i grad spalili, središte rudničke nahije iz Rudnika je preseljeno u Brusnicu.

Pored Gradova su ruševine muslimanske bogomolje Mise.

Scroll to Top