Bulevar Kralja Aleksandra

Bulevar Kralja AleksandraBulevar Kralja Aleksandra nije samo najduža ulica u Srbiji, već i najstarija aktivna ulica, koja najvećim delom pripada opštini Zvezdara. Rimska Via Militaris ( Vojna ulica ) , kasnije nazvana Carigradski drum, bila je najvažnija saobraćajnica balkanskog poluostrva koja je spajala Singidunum sa Carigradom.

U osmansko doba put je kroz Stambol kapiju išao preko današnjeg Trga Republike, Makedonskom i sadašnjom ulicom Dečanskom, prolazio pored brega Vračar, pa dalje ka Boleču.
Carigradski drum je tokom 19. veka pretvoren u ulicu koja se najpre zvala Sokače kod zlatnog topa. Kasnije je naziv izmenjen u Markova ulica, a posle 1834. dobija ime Fišeklija, po drvenim dućanima u kojima se prodavao barut u fišecima.

Krajem 19. veka postaje Ulica kralja Aleksandra Obrenovića, nazvana po poslednjem vladaru iz dinastije Obrenovića. Posle Drugog svetskog rata, ova ulica nazvana je Bulevar oslobođenja i Bulevar revolucije, da bi početkom 21. veka dobila naziv Bulevar kralja Aleksandra. Početkom 20. veka, Bulevar je, kao i danas, bio trgovački kraj. Tu su bile pekare, prodavnice duvana, knjižare, zanatlijske radnje, radionice, bakalnice, kafane i bifei.

Bulevar kralja Aleksandra je danas poznat kao trgovačka zona, gde naporedo stoje zanatlijske radnje i savremeni butici, stare kafane i moderni kafići.

Scroll to Top