Rasinski

Manastir Drenča

Manastir Drenča, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, nalazi se u živopisnom predelu aleksandrovačke Župe. Naziv manastira potiče od istoimenog sela u kome je podignuta ova svetinja. Narod ovaj manastir naziva još i Dušmanica. Manastir je u drugoj polovini XIV veka podigao monah Dorotej sa sinom Danilom, koji je bio i prvi iguman. Crkva pripada …

Manastir Drenča

Manastir Rudenica

Manastir Rudenica, sa crkvom posvećenom Svetom Iliji, nalazi se nešto južnije od manastira Veluća. Podignut je početkom XV veka, oko 1410. godine, za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. Zadužbina je vlastelina Vukašina i njegove žene Vukosave. Arhitektonski, Rudenica pripada spomenicima moravskog graditeljstva. Osnova je u obliku sažetog trikonohosa, apside su spolja petostrane, a iznutra polukružne, …

Manastir Rudenica

Manastir Veluće

Manastir Veluće ili Srebrenica, kako se još zove, nalazi se jugozapadno od Trstenika između sela Veluća i Riđevštice. Po svojim arhitektonskim odlikama, crkva manastira Veluće pripada periodu s kraja XIV veka. Ima oblik sažetog trikonhosa sa spolja petostranim,a iznutra polukružnim apsidama. U živopisu priprate su, kao ktitori ovog manastira, prikazana četiri vlastelina sa signiranim imenima …

Manastir Veluće

Scroll to Top