Inđija

Tvrđava Acumincum

Na lesnom platou uz obalu Dunava u severnom delu Starog Slankamena nalazi se značajan arheološki lokalitet Gradina. Njime dominiraju ostaci nekada impozantne tvrđave Acumincum, koji iako teško oštećeni zubom vremena, simbolično podsećaju na značaj ovog mesta u prošlosti.Arheološki ostaci pronađeni na prostoru Gradine svedoče da je ovaj lokalitet korišćen od praistorijske epohe do kasnog srednjeg …

Tvrđava Acumincum

Spomenik Slankamenačkoj bici

Bitka kod Starog Slankamena odigrala se 1691. godine za vreme Austrijsko – turskog rata. Austrijska vojska pod komandom Ludviga Badenskog zajedno sa srpskom vojskom pod komandom Jovana Monasterlije porazila je brojčano nadmoćniju tursku vojsku pod komandom velikog vezira Mustafe Paše Keprilija.Posle bitke zaključen je Karlovački mir. Na mestu bitke 1891. godine, povodom obeležavanja 200 godina …

Spomenik Slankamenačkoj bici

Stari Slankamen

Na mestu gde Dunav podseca krajnje obronke Fruške gore nalazi se Stari Slankamen, najstarije naselje inđijske opštine, malo seosko naselje sa serpentinasto raspoređenim ulicama koje prateći reljef stvaraju izuzetnu ambijentalnu celinu kojom dominira crkva Svetog Nikole sa svojim baroknim zvonikom.Mnogobrojni kulturno – istorijski spomenici, svedoče o burnoj prošlosti Starog Slankamena. Ostaci keltskog i rimskog utvrđenja, srednjovekovno …

Stari Slankamen

Inđija

Opština Inđija se nalazi u Sremu, na južnim obroncima Fruške gore.Kako je smeštena na pola puta između Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrštaju značajni evropski koridori – autoput E – 75 i reka Dunav, njen turističko – geografski položaj je veoma povoljan.Na površini od 384 km2 živi oko 53. 000 stanovnika različitih …

Inđija

Scroll to Top