Specijalni rezervat prirode “ Gornje podunavlje „

Gornje Podunavlje

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Gornje Podunavlje je 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica ( IBA ) !

Sastavni je deo potencijalnog Rezervata biosfere “ Drava – Mura “ i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na Listu Ramsarske konvencije.

Specijalni rezervat prirode “ Gornje Podunavlje „ stavljen je pod zaštitu države 20. jula 2001. kao prirodno dobro 1. kategorije ( od izuzetnog značaja za Republiku ).
“ Gornje Podunavlje “ ima ogroman ekološki značaj u funkciji očuvanja, zaštite i unapređenja prirodnih vrednosti.

“ Gornje Podunavlje “ je dunavski biser Vojvodine i Srbije.

Scroll to Top