Eko – rekreativni centar

Eko-rekreativni centar

U turističku ponudu Bačkog Monoštora pridodat je Eko – rekreativni centar koji
je svečano otvoren na Međunarodni dan zaštite životne sredine, 05. juna 2008. godine.

Eko – rekreativni centar sačinjava amfiteatar sa drvenim klupicama za održavanje
radionica, edukacija i nastave u prirodi,  mini dečije igralište sa ljuljaškama i
klackalicama, poligon za igru “ Čoveče ne ljuti se “ u makro izdanju i fudbalsko
igralište pogodno za sportsko – rekreativne sadržaje.

Eko – rekreativni centar smešten je na rubu Specijalnog rezervata prirode
“ Gornje Podunavlje “ , te služi kao svojstvena tačka na kojoj se posetioci upoznaju i
pripremaju za posetu rezervatu. Centar je nastao kao rezultat realizacije projekta
Udruženja građana “ Podunav “ iz Bačkog Monoštora u saradnji sa Opštinom
Sombor, JP “ Vojvodinašume “ i MZ “ Bački Monoštor “ na lokaciji Dola.

Scroll to Top