Reka Vrelo

Vremenska prognoza:

 

Reka Vrelo izvire iz masiva planine Tare i posle svog
kratkog toka utiče u reku Drinu, zapravo se stropoštava
sa prilične visine i pravi izuzetno lep vodopad.
Tok ove rečice je dug tačno 365 m – onoliko koliko
godina ima dana, pa je meštani nazivaju „ reka godina “ .

Scroll to Top