Planine, reke, jezera

Kađenica

Na desnoj obali Zapadne Morave, kilometar uzvodno od Ovčar Banje, nalazi se pećina Kađenica. Prilaz pećini je uređen, a glavna dvorana, sa naznakom pećinskog nakita, istovremeno je i sakralno – spomenički prostor. Dva kamena sarkofaga i Hristovo raspeće obeležavaju nemio događaj iz vremena Hadži – Prodanove bune 1814. godine. U pećinu se u tim krvavim …

Kađenica

Specijalni rezervat prirode “ Gornje podunavlje „

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Gornje Podunavlje je 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica ( IBA ) ! Sastavni je deo potencijalnog Rezervata biosfere “ Drava – Mura “ i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na Listu Ramsarske konvencije. Specijalni rezervat prirode “ Gornje Podunavlje „ stavljen je pod …

Specijalni rezervat prirode “ Gornje podunavlje „

Ekološka učionica Baračka

Na predivnim bezdanskim terenima Specijalnog rezervata prirode “ Gornje podunavlje “ , dvadesetak kilometara od Sombora, nalazi se Ekološka učionica Baračka. Ekološka učionica je idealan prostor za izučavanje ekosistema šuma, livada, stajaćih i tekućih voda. Set edukativnih programa u prirodi čine: osnove zaštite životne sredine, mala škola sportskog ribolova, škola veslanja, skautske veštine – preživljavanje …

Ekološka učionica Baračka

Čonopljansko jezero

Čonopljansko jezero se nalazi na samo 15 km od Sombora, na prelepoj Telečkoj visoravni. Do Čonopljanskog jezera se dolazi iz pravca Sombora, Novog Sada i Subotice, preko Čonoplje. Na jezeru je dozvoljeno kampovanje u šatoru ili kamp prikolici. Za sve posetioce Jezera postoji mogućnost pripreme roštilja, kotlića ili ražnja, uz prethodnu najavu. U ribolovačkom domu …

Čonopljansko jezero

Potpećko jezero

Potpećko jezero je veštačko jezero podignuto na reci Lim za potrebe HE “ Potpeć „. Nalazi se na 435, 6 m n .v. Površina jezerskog sliva je 3, 605 km2, dužina do 20 km, a dubina 40m. Nije turistički valorizovano iako ima izrazit potencijal za razvoj tranzitnog turizma. Pored gravitacione brane ovog jezera prolazi pruga …

Potpećko jezero

Planina Murtenica

Murtenica je planina za koju će se tek čuti. Njena lepota se ogleda u prostranim proplancima ( Brijač 1480m n. v.  ) , prijatnoj klimi, bujnim pašnjacima ispresecanim planinskim potocima, stoletnim borovima, brojnoj divljači i ponekom katunu. Različiti oblici turizma sigurno će svoje mesto naći na ovoj planini.

Pećina Vladikine Ploče

Pećina Vladikine ploče se nalazi u istoimenoj klisuri, između sela Pakleštica i Rsovci. U ovom delu su karakteristične nekoliko pećina koje se zapažaju iznad rečnog korita na visini od 86m. Do ovih pećina se dolazi isključivo pešice. Na ovom terenu se izdvajaju sledeće pećine : Vladikina ploča ( dugačka 660m ) , Mišja pećina ( …

Pećina Vladikine Ploče

Pećina Vetrena dupka

Pećina Vetrena dupka se nalazi na severnim ograncima Vlaške planine, sama pećina je podeljena u pet deonica koje su izuzetno interesantne i atraktivne. Dužina pećine je 4. 150m. Nije do kraja ispitana i nepristupačna je za posete. Ova pećina je jedna od najvećih u tom delu Srbije.

Kanjon reke Visočice

Kanjon reke Visočice je jedan od najinpozantnijih kanjona u ovom delu Srbije, kroz koji protiče reka Visočica, koja spada u red reka sa najvećim padom u Srbiji. Kanjon je izuzetno atraktivan i živopisan, tako da ga je vrlo teško opisati u nekoliko reči, zato ga treba posetiti i doživeti. Sam kanjon odlikuju na pojedinim mestima …

Kanjon reke Visočice

Scroll to Top