Lazarev Kanjon

Lazarev KanjonLazarev kanjon je usečen u debele krečnjačke stene ispod Malinika u dužini od 9 kilometara, okomitih, divljih litica, sa brojnim siparima, procepima i pećinama predstavlja najduži i najdublji kanjon u Istočnoj Srbiji. U najužem delu širok je samo 3 – 4 m. Dubina dostiže i do 500 m.

Na pojedinim mestima reka prolazi između uklještenih kamenih blokova koji čine prirodne mostove. Po lepoti i prirodnim retkostima još je impresivniji kanjon Mikuljske reke iako nešto plići od Lazarevog kanjona.

Još jedna prirodna atrakcija ovih predela zaustavlja dah: “ Kula “ izolovana stena u Mikuljskom kanjonu – Kula visoka 150 m.

Scroll to Top