Opština Opovo

Vremenska prognoza:

Reka TamišOpština Opovo je jedna od najmanjih opština u Vojvodini. Nalazi se u južnom Banatu, na svega 30 km od Beograda i Pančeva, odnosno 40 km  od Zrenjanina.

Na površini od 203 km2 nastanjeno je 11016 stanovnika, u okviru četiri naseljena mesta: Baranda, Opovo, Sakule i Sefkerin. Sva naselja se nalaze na levoj obali reke Tamiš, koja protiče dužinom od 29 km uz teritoriju opštine.

Udaljenost od magistralnog puta Beograd – Zrenjanin iznosi 3 km. koliko je udaljen i koridor 10 ( autoput ) .

Preko teritorije opštine Opovo prelazi regionalni put R – 124 Vršac – Pančevo – Zrenjanin. Aerodrom “ Nikole Tesle “  je udaljen 50 km od opštine Opovo.

Poljoprivredna delatnost je zahvaljujući prirodnim resursima ( plodno zemljište, povoljna klima, bogarstvo vodenih tokova … ) zastupljena u oko 60 % od ukupne delatnosti. Težnja je na afirmaciji turizma kao nosioca razvoja opšine, pri čemu se akcenat stavlja na integraciji svih raspoloživih resursa i spoja poljoprivrede i turizma.

U neposrednom susedstvu nalaze se Carska bara , Deliblatska peščara i Glogonjsko – jabučki rit. Oko 70 % teritorije je pod kvalitetnim černozemom koji se poljoprivredno iskorišćava, dok je ostatak pod pašnjacima, solonjecima, močvarno glejnom zemljištu i aluvijalnom tlu koje je  redovno plavljeno vodama Tamiša. Na teritoriji opštine postoji veći broj prirodnih i veštačkih jezera, kao i nekoliko kanalskih sistema ukupne dužine 42 kilometra.

Klima u ovom delu Banata ima umereno – kontinentalne karakteristike. Jesen je toplija od proleća, a temperaturni prelaz od leta ka zimi je blaži od prelaza zime u leto. Srednja godišnja temperatura u Sakulama, Barandi i Opovu je 11,2 C, dok je u Sefkerinu neznatno viša.

Glavna hidrološka “ arterija “ opštinskog atara je reka Tamiš, koja protiče zapadnom periferijom opštine u dužini od 29 kilometara. Njegove obale su mestimično strme i visoke a mestimično ravne sa nižim delovima. Kao i kod svih ravničarskih reka, u zavisnosti od vodostaja ovde se menja i širina obalskog pojasa. U proleće, nakon perioda visokog vodostaja kada se Tamiš potpuno povuče, uz obalu se formira određen broj većih i manjih efemernih sezonskih bara. Istovremeno, često su poplavljene travnate čistine na nižim gredama i plićim depresijama zavise od nivoa Tamiša i nivoa freatskih voda, tako da u vreme sušnih perioda postaju slatinasti tereni bez vode. Kao u čitavom svom donjem toku, Tamiš usled visokog vodostaja, neotpornosti lesa kroz koji protiče i rada fluvijalne erozije, gradi veliki broj lučnih i laktastih meandara, koje često preseca i napušta stvarajući tako fosilne meandre, tj. bare i mrtvaje. Na ovaj način je, i u Opovačkom ataru nastalo više fluvijalnih jezera koja su tokom osamdesetih godina prošlog veka preuređena i ušla u sastav velikog kompleksa ribnjaka.

1 thought on “Opština Opovo”

 1. Milosavljevic Dragan

  Jako lepo ste opisali znamenitosti Opova. Koliko se secam
  Opovo ima jos i vise dobrih kvaliteta. U Opovu sam bio
  krajem 1962 godine samo jedan dan gde je u ono vreme
  Opovo ostavilo lepe i nezaborave utiske na mene.Tada sam
  kod jedne fine familije od tada moga dobroga prijatelja
  sa radnog mesta VELJE. Zamolio bih svakoga ko ovo procita
  a poznaje Velju koji je u to vreme radio u stolarskom
  preduzecu „STIL“ na N.Beogradu da me na neki nacin obavesti.Velja je tada imao oko 25-28 godina.Njegova roditelji su imali kucu u blizini doma kulture.
  Moja adresa: DND MILO Export-Import,Kesselstrasse 14,
  CH-8200 Schaffhausen, mail=dnd@dnd-milo.com,
  mobilni 0041/79-6716673 unapred se zahvaljujem. Pozdrav celom Opovu iz Svajcarske

Затворено за коментаре.

Scroll to Top