Opština Bojnik

Smeštena u severozapadnom delu leskovačke kotline na udaljenosti 45km. južno od Niša, opština Bojnik je živopisan kraj u slivu Puste reke i podnožja Radan planine. Na površini od 264 km2 živi 13. 118 stanovnika ( po popisu iz 2002 god. ) . Ime opštine vezuje se za veliki krvavi boj srpske vojske protiv Turaka u 19. veku. Bojnik pripada grupi najmanjih i privredno nerazvijenih opština. 2 / 3 opštine je brdsko – planinsko područje. Planinski reljef čine visoke i niske planine Radan 1409m i Pasjača 901m . Zona planina sa svojim dolinama, klisurama, šumama i pašnjacima najprivlačniji je, ali i najnerazvijeniji i najmanje naseljeni deo opštine. Ravničarski reljef se prostire nizvodno u istočnom delu sliva Puste reke ( Lapotinačko polje ) .
Smeštena u blizini turističkih tržišta Kopaonik, Lukovska, Prolom, Sjarinska banja i Đavolja Varoš, sa očuvanim prirodnim resursima i kulturno istorijskim spomenicima, Bojnik može predstavljati novo turističko tržište.
Prirodni turistički potencijali su Radan planina i akumulaciono jezero Brestovac. Receptivnu osnovu turizma čine hotel Bojnik ( 36 ležajeva ) .
Radan je vazdušna banja zbog blage klime i brojnih biljnih vrsta sadašnje i reliktne ( ostaci tercijarne prašume ) vegetacije. Ove biljke na malom prostoru grade mešovite biljne zajednice i stvaraju velike količine kiseonika.
Položaj Spomen doma na Radanu na visini od 840m,u kontaktnom pojasu hrastove i bukove šume gotovo je idealan za razvoj zdravstvenog turizma.
Na Radanu je registrovano 1838 vrsta biljaka i životinja, što ukazuje na veliki potencijal područja. Radan je značajno područje ptica u Evropi, ali i druge divljači: zec, vuk, šakal, lisica, divlja svinja,divlja mačka,srna,kuna i dr. Lovačko udruženje Bojnik korisnik je lovišta Radan površine 264 km ,sa rezervatom od 5009 hektara. Poseduje renoviran lovački dom. Redovni gosti lovišta su domaćini i inostrani lovci iz Italije i Grčke.
Iznad sela Gornjeg Brestovca, 12 km zapadno od Bojnika na 312 m nadmorske visine, na ušću Magaše u Pustu reku izgrađeno je akumulaciono jezero Brestovac. Jezero dužine 2800 m i maksimalne dubine 28 m, prostire se na površini od 70 hektara. Jezero pruža izuzetne uslove za razvoj izletničkog, sportsko – rekreativnog, đačko – omladinskog i ribolovnog turizma. bogat riblji fond jezera čine : šaran, linjak, štuka, deverika, bodorka, karaš, babuška, amur i dr.
Spomeničko i duhovno nasleđe seže u daleku prošlost. To ukazuju brojni ostaci crkvišta, radova – utvrđenja i vodovoda iz  ranovizantijskog i srednjovekovnog perioda. Najstarije očuvane crkve su u Obraždi iz 1885, G. Brijanju iz 1897 i Pridvorici iz 1899. godine.
Među spomenicima oslobodilačkih ratova Srbije izdvaja se Spomen groblje u Bojniku,  sećanjem na 500 streljnih građana Bojnika i Dragovca 17. februara 1942. godine.
Kulturno – zabavne manifestacije su Bojničko kulturno leto ( 26 jul – 2 avgust ) i dani opštine Bojnik ( 10 oktobar ) . Manifestacije obuhvataju izvorno narodno stvaralaštvo, pozorišne, literarne i muzičke predstave, reviju duvačkih orkestara ( legendarni Fejat Sejdić ) i sportsko – rekreativne priredbe.
Likovna kolonija Radan upriličena je povodom dana opštine Bojnik.
Etnografska vrednost ( narodna radinost i suveniri ) su bogatstvo Bojničkog kraja sa oganizovanom godišnjom izložbom i orjentacijom prodaje na domaćem i inostranom tržištu.

Scroll to Top