Banja Rusanda

Banja RusandaBanja Rusanda je jedino aktivno banjsko lečilište u Banatu, a nalazi se na severnoj obali istoimenog jezera u naselju Melenci u opštini Zrenjanin.

Ima tradiciju dugu 140 godina zasnovanu na korišćenju lekovitih svojstava mineralnog peloida ( blata ) iz jezera Rusanda koje se ubraja u najlekovitije u zemlji. 30 – ih godina prošlog veka banja Rusanda doživljava svoj procvat, od 60 – ih radi kao zdravstvena ustanova, a početkom 90 -ih svoju zdravstvenu ponudu sve više obogaćuje turističkim sadržajima.

 

Proces rehabilitacije se odvija kroz timski rad, uz korišćenje različitih dijagnostičko – terapeutskih postupaka:

– kineziterapija
– hidro – kineziterapija ( terapijski bazen )
– podvodna masaža, galvanska kada, četvoroćelijske kupke, lokalne i naizmenične kupke, a sve sa korišćenjem mineralne vode
– terapija radom ( zabavna i funkcionalna )
– elektroterapija ( galvanizacija,  EF lekova, dijadinamične i interferentne struje,  elektrostimulacija KTD )
– fototerapija  (IR, ultraviolet )
– ultrazvučna terapija
– parafinoterapija
– peloidoterapije ( opšte i lokalne kupke, blatni oblozi, EF peloida )
– logopedski tretman
– neuropsihuloška terapija
– akupunktura
– lasero i magnetoterapija, vaskulator

 

Indikacije za lečenje sa primenom toplotnih lekovitih činilaca su sledeće:

– zapaljenski reumatizam u mirnoj fazi  ( reumatoidni artritis )
– degenerativni reumatizam ( artroze i spondiloze )
– vanzglobni i metabolički reumatizam ( fibroziti, panikuliti, mioziti i druga bolna stanja )
– posledice trauma i stanja posle preloma kostiju i hirurških intervencija na koštano – zglobnom sistemu
– kožne bolesti ( psorijaza, hronični ekcem )
– ginekološka oboljenja ( hronična nespecifična ginekološka oboljenja i sterilitet )

 

Osnovna delatnost je medicinska rehabilitacija i lečenje oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema a prvenstveno odraslih paraplegičara, hemiplegičara;  zatim oboljenja i povreda koštano – zglobnog i mišićnog sistema, oboljenja krvnih sudova, deformacija koje se javljaju u dečijem uzrastu i dr. Postoji veoma dobra stručna saradnja sa Medicinskim centrom u Zrenjaninu i medicinskim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu.

Zdravstvene usluge pružaju se ambulantno i stacionarno. Kapacitet stacionara iznosi 400 postelja smeštenih u više objekata. Dva paviljona, kapaciteta 150 postelja “ B “ kategorije novijeg su datuma i raspolažu uglavnom dvokrevetnim i  trokrevetnim sobama.

Scroll to Top