Trstenik

Vinarija Stemina

Vinarija Stemina proizvodi vina Panta rei ( šardone ) , Mina ( roze ) , Stefanos ( kaberne sovinjon i merlot ) i Stefanos barik. Može da primi 30 ljudi. Vinarija Stemina podiže svoje vinograde na levoj obali Zapadne Morave, na mestima gde su nekad bili carski vinogradi. Plantažni vinogradi sa vrhunskim vinskim sortama – …

Vinarija Stemina

Manastir Rudenica

Manastir Rudenica, sa crkvom posvećenom Svetom Iliji, nalazi se nešto južnije od manastira Veluća. Podignut je početkom XV veka, oko 1410. godine, za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. Zadužbina je vlastelina Vukašina i njegove žene Vukosave. Arhitektonski, Rudenica pripada spomenicima moravskog graditeljstva. Osnova je u obliku sažetog trikonohosa, apside su spolja petostrane, a iznutra polukružne, …

Manastir Rudenica

Manastir Veluće

Manastir Veluće ili Srebrenica, kako se još zove, nalazi se jugozapadno od Trstenika između sela Veluća i Riđevštice. Po svojim arhitektonskim odlikama, crkva manastira Veluće pripada periodu s kraja XIV veka. Ima oblik sažetog trikonhosa sa spolja petostranim,a iznutra polukružnim apsidama. U živopisu priprate su, kao ktitori ovog manastira, prikazana četiri vlastelina sa signiranim imenima …

Manastir Veluće

Manastir Ljubostinja

Na levoj obali Ljubostinjske reke, 5 km severno od Trstenika, nalazi se zadužbina kneginje Milice, manastir Ljubostinja sa crkvom Uspenja Presvete Bogorodice. Manastir je podignut krajem XIV veka, dok je crkva živopisana početkom XV veka. Posle Kosovske bitke, kneginja Milica u Ljubostinji okuplja oko sebe udovice izginulih kosovskih ratnika. Graditelj Ljubostinje je bio Rade Borović, …

Manastir Ljubostinja

Scroll to Top