Tršić

Planinski konak Milica

Milicin Konak Na desnoj obali reke Drine, i blagim padinama obraslim bogatom šumom, u neposrednoj blizini grada Loznice i prelepe banje Koviljače, zaspalo je selo Tršić. . . Milicin Konak se nalazi u neposrednoj blizini Vukove rodne kuće, nekadašnji Vukovi vinogradi, na 500 metara nadmorske visine. Petnaestominutnom šetnjom uzvodno uz korito rečice Žeravije stižete do …

Planinski konak Milica

Vukov sabor

Tradicionalni Vukov sabor u Tršiću, koji se održava svake godine u septembru, u nedelju pred Malu Gospojinu ( 21. Septembra ) u znak sećanja na Vuka Karadžića – velikana naše kulture, predstavlja najvažniju manifestaciju u Loznici. To je najveća manifestacija u Srbiji, po svom značaju i po masovnosti ( okuplja se 20000 – 30000 posetilaca …

Vukov sabor

Manastir Tronoša

Manastir Tronoša je zadužbina kralja Dragutina koju je 1317. godine njegova žena Katelina dovršila i podarila narodu Podrinja kao centar duhovnosti i prosvetiteljstva. Ubrzo je stradao od Turaka, najverovatnije krajem 15. veka kada je crkva srušena do temelja. Tronoška crkva posvećena Vavedenju Bogorodice podignuta je 1559-te godine samo dve godine posle obnove Pećke patrijaršije. Obnova …

Manastir Tronoša

Scroll to Top