Smederevo

Vila „Zlatni breg“

  Sve do sredine XX veka prepoznatljiva slika smederevskog kraja bili su brojni vinogradi, u kojima su podizane skromne vinogradarske kuće. Krajem XIX veka, stvaranjem građanske klase i njenim bogaćenjem, mnogi vinogradi su dobili letnjikovce namenjene porodičnom odmoru. Prostor oko ovih vila dobio je lepo uređene parkove okružene šumom, a pored vinogradarstva ovde se razvilo …

Vila „Zlatni breg“

Crkva “ Uspenje Presvete Bogorodice “ iz XV veka

  Srednjevekovni hram Uspenja Presvete Bogorodice podignut je u XV veku, na starijem kultnom mestu i pripada moravskoj stilskoj grupi jednokupolnih crkava osnove sažetog trikonhosa. Pravougaonoj osnovi upisanog krsta dodate su oltarska apsida na istočnoj strani i dve bočne pevničke konhe, dok je na zapadnoj starni izostavljena priprata. Živopis je izveden gotovo dva veka nakon …

Crkva “ Uspenje Presvete Bogorodice “ iz XV veka

Smederevska Tvrđava

Na ušću reke Jezave u Dunav, po nalogu despota Đurđa Brankovića, na krajnjem severu zemlje, 1428. godine počinje izgradnja Smederevske tvrđave, sedišta svetovne i crkvene vlasti tadašnje Srbije. Velike količine kamena neophodne za izgradnju, dovlačene su sa antičkih lokaliteta: Viminacijuma, Marguma i Kuliča, a žrtvovana su i srpska srednjevekovna groblja. Za dve godine sagrađen je …

Smederevska Tvrđava

Smederevska Jesen

U Smederevu se tokom cele godine održavaju mnogobrojne manifestacije, a svakako najznačajnija među njima je “ Smederevska jesen“ . Ova turističko – privredna manifestacija održava se svake godine krajem septembra, a posvećena je plodovima jeseni ( voću, grožđu i vinu), uz defile srednjevekovnih vitezova i bogat kulturno – umetnički program. Ne može se govoriti o …

Smederevska Jesen

Smederevo – Grad na Dunavu

GEOGRAFSKI POLOŽAJ Smederevo se nalazi na južnoj obali Panonskog i severo – istočnim obroncima šumadijskog pobrđa. Sa severa je oivičeno Dunavom, a sa istoka Velikom Moravom. Ovo podneblje karakteriše umereno kontinentalna klima, a srednja godišnja temperatura kreće se od 11 do 12 stepeni Celzijusa. Dominantan vetar je košava. Područje grada obuhvata 27 seoskih i 11 …

Smederevo – Grad na Dunavu

Scroll to Top