Knjaževac

Manifestacije u opštini Knjaževac

“ Šipurijada „ Najmlađa manifestacija prvi put održana 2007. god., je Šipurijada. Dešava se u oktobru mesecu u selu Novo Korito. Glavni motiv na kome se bazira manifestacija je šipurak. Ona predstavlja izložbu proizvoda od šipurka sa mogućnošću degustacije. „ Đurđevdanski susreti – Molitva pod Midžorom „ Manifestacija “ Đurđevdanski susreti – Molitva pod Midžorom […]

Manifestacije u opštini Knjaževac

Tupižnica

   Planina Tupižnica ( 1. 160 m. n . v. ) se nalazi na 15 km severno od Knjaževca. Raspolaže potencijalima za ekstremne sportove ( paraglajding, mauntun – klajmbing, mountain – biiking ) i lovni turizam. Na njoj postoji nekoliko uređenih staza za šetnju. Kao kuorizitet na ovom području se izdvaja jama tipa ledenice.

Tupižnica

Timacum Minus

  Timacum Minus ( Ravna, Kuline ili Gradište ) je najstarije vojno utvrđenje u timočkoj oblasti. Lokalitet se nalazi nadomak sela Ravna, severno od Knjaževca na obali Belog Timoka. Utvrđenje i prateće naselje datiraju iz I veka naše ere i traju sve do Justinijanove obnove carstva u VI veku. U blizini utvrđenja, na padini brega

Timacum Minus

Arheo – etno park Ravna

Arheo – etno park nalazi se u selu Ravna na putu za Zaječar, 8 km severno od Knjaževca u dvorištu seoske škole koja je i sama spomenik kulture. U sklopu ovog parka je: istraživačka stanica, u zgradi seoske škole; lapidarijum sa izloženim rimskim kamenim spomenicima koji su pronađeni prilikom arheoloških istraživanja; etno – park u

Arheo – etno park Ravna

Muzej grada Knjaževca

Muzej grada Knjaževca nalazi se u kući Ace Stanojevića, radikalskog prvaka i predsednika Narodne skupštine Srbije. Kuća je spomenik kulture, sagrađena 1910. godine po uzoru na italijanske vile. U gornjoj etaži ambijentalno je prikazan građanski enterijer sa kraja XIX i početka XX veka. Izloženi predmeti kulturne i umetničke vrednosti, su pre svega lični predmeti Ace

Muzej grada Knjaževca

Zavičajni muzej Knjaževac

  Zgrada Zavičajnog muzeja Knjaževca je podignuta je 1906. godine, sagrađena kao dvojna porodična stambena zgrada u vlasništvu porodice Sibinović, bivših vlasnika timočkih rudnika “ Dobra sreća “ . Pripada vrsti kulturnih dobara građanske arhitekture sa stilskim karakteristikama secesije, značajnim za period sa početka XX veka. Muzejska stalna postavka sastoji se iz arheološkog, etnološkog, istorijskog,

Zavičajni muzej Knjaževac

Rgoška banja

Rgoška banja nalazi se pet kilometara jugozapadno od Knjaževca, na obali Svrljiškog timoka, neposredno uz selo Rgošte. Voda iz termalnog izvora temperature je 27, 7 stepeni apalescentna, bez mirisa i ukusa i pripada grupi slabomineralizovanih, oligomineralnih voda. Terapijski efekti dobijaju se kupanjem u kadama ili bazenima. Ispitivana mineralna voda koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo

Rgoška banja

Gurgusovačka kula

Da bi nadgledali čitav kraj, Turci su izgradili kulu, koju su 1842. godine ustavobranitelji pretvorili u ozloglašen zatvor. Visoka, opasana kamenim zidom, na položaju koji je dominirao gradom, sa jezivim pričama o patnjama njenih osuđenika, Gurgusovačka kula je postala simbol i nazvana je „ srpskom bastiljom „. Ispod ovog markantnog uzvišenja nalazi se još uvek

Gurgusovačka kula

Knjaževac – Deo Istočne Srbije

Knjaževac ce nalazi u istočnoj Srbiji na obalama : Svrljiškog, Trgoviškog i Belog Timoka okružen planinskim vencima Stare planine, Tresibabe i Tupižnice. Bogato kulturno nasleđe, očuvano narodno graditeljstvo i tradicionalni način života vidljivi su na 1202 km2 gde je nastanjeno 37 172 stanovnika.   Civilizacijsko nasleđe prikazano je u zbirkama Zavičajnog muzeja. Jedinstvena je zbirka

Knjaževac – Deo Istočne Srbije

Scroll to Top
Scroll to Top