Brus

Manastir Lepenac

Manastir Lepenac se nalazi na putu Brus – Kruševac, na desnoj obali Rasine. Manastirska crkva, posvećena Svetom Stefanu, sagrađena je početkom XV veka kao zadužbina despota Stefana Lazarevića ili čelnika Radiča Postupovića. Manastirska crkva, svojom dužinom od preko 20 metara, predstavlja jednu od najvećih građevina moravske škole.

National Park Kopaonik

National Park Kopaonik was founded and proclaimed in 1981. It covers an area of 11.800 ha, and has a protecting belt of 19. 986 ha, 689 ha of the wildlife refuge is under special peotection. The park is placed on the highest parts of the mountain. The base of the park represents mountainous, relatively levelled …

National Park Kopaonik

Nacionalni Park Kopaonik

Nacionalni park Kopaonik osnovan je i proglašen 1981. godine, na površini od 11. 800 ha, sa zaštitnom zonom od 19. 985 ha. Pod posebnom zaštitom je 698 ha rezervata. Park obuhvata najviše delove planine. Osnovu parka čini visoko – planinski, relativno zaravnjeni predeo srednje nadmorske visine oko 1700 m. Najniža tačka je na oko 640 …

Nacionalni Park Kopaonik

Brus

Budući da većina stanovnika opštine Brus živi u seoskim sredinama, privreda je pretežno zasnovana na poljoprivrednim delatnostima, a takođe je sve više razvijeniji seoski turizam. Brus je grad sa bogatim kulturno – istorijskim nasleđem, manastirima, crkvama, nalazištima . . . Osnovan je 1833. godine a krajem prošlog veka postaje sedište Kozničkog sreza. 1909. godine su …

Brus

Scroll to Top