Narodno pozorište “ Sterija „

Đaci vršačke narodne škole pod upravom magistra Krekića
izveli, su septembra 1972. godine tri komedije.
Ovaj se datum zvanično smatra za početak pozorišnog života
kod Srba. Tokom XIX veka u Vršcu gostuju nemačka
pozorišta iz Temišvara, putujuće pozorišne trupe
iz Beča, Budimpešte, Arada. . .
1844. godine osnovana je Diletanska pozorišna družina,
a 1880 osnovano je Diletansko Društvo. Prava pozorišna dvorana
podignuta je sredstvima braće Aleksandrović 1896. godine.
U njoj i danas radi Narodno pozorište Sterija.
Prvo profesionalno pozorište, koje i danas radi, Vršac je dobio
2. januara 1945. godine. Prva predstava održana je 10. februara
1945. godine, sa Sterijinim komadom „ Tvrdica “ .

Scroll to Top