Manastir Vitovnica

U narodu poznat i kao Viteonica, ovaj manastir podignut je u doba kralja Milutina, a u turskim defterima se pominje 1537.godine. U Inventaru od 1864.god. se spominje da je „ crkva patosana belim mermerom, ukrašena iznutra , kao i spolja sa zapadne strane živopisana “. Na manastirskom imanju je sredinom XlX veka podignuta osnovna škola …

Manastir Vitovnica