Manastir Voljavča

Manastir Voljavča se nalazi na istočnim obroncima Rudnika, nedaleko od Stragara, oko 30 kilometara od Kragujevca. Crkva posvećena Arhangelu Mihailu sagrađena je početkom 15. veka. Konačni izgled manastir dobija 1838. godine podizanjem kule zvonare. Ima dva veoma stara konaka i ogradni zid. Crkva je u obliku trikonhosa, zasvedena poluobličastim svodom sa kupolom iznad centralnog prostora. …

Manastir Voljavča