Novi Pazar

Novi Pazar

U Novom Pazaru se nalaze istorijski spomenici koji su pod zaštitom UNESCO – a. O bogatoj istorijskoj i kulturnoj baštini ovog grada svedoče spomenici : Altun – alem džamija, Kula Motrilja, Bedemi, tvrđava Stari Ras, manastiri Đurđevi Stupovi, Sopoćani i Petrova crkva. Bogatstvo različitosti u ovog kraja daje mu jednu crtu specifičnosti i danas. Kroz …

Novi Pazar

Manastir Sopoćani – Svetska Baština UNESK – a

Manastir Sopoćani je nastao  između 1263. i 1268. godine. Od nekada većeg manastirskog kompleksa, koji je sačinjavalo više građevina, danas je očuvana crkva Sv. Trojice. Po arhitektonskoj zamisli crkva pripada klasičnim rešenjima raške graditeljske škole. Zidana je tesanom ciglom, sa elementima koji ukazuju na romanski način gradnje. U unutrašnjosti crkve sačuvana je izuzetno dragocena galerija …

Manastir Sopoćani – Svetska Baština UNESK – a

Manastir Đurđevi Stupovi

Manastir Đurđevi Stupovi je osnovao Stefan Nemanja. Nemanja je ovaj manastir posvetio svetom Georgiju, u znak zahvalnosti za izbavljenje iz tamnice. Manastir se nalazi na vrhu jednog brda u Rasu, kod Novog Pazara. Glavni objekat manastira, crkva Sv. Đorđa, sagrađena je 1170 – 1171. godine. Ostaci postojećih manastirskih građevina su ( pored crkve) cisterna sa …

Manastir Đurđevi Stupovi

Scroll to Top