Manastir Naupara

Manastir Naupara je najvredniji spomenik sakralne arhitekture u gradu Kruševcu. Sadašnji oblik dobio je rekonstrukcijom 1835. godine, po nalogu kneza Miloša. Nalazi se u istoimenom selu, 15 km južno od Kruševca. Crkva je posvećena rođenju Bogorodice. Najveća umetnička vrednost Nauparskog manastira su dve rozete na zapadnoj fasadi, koje spadaju među najlepše tvorevine Moravske škole. Posebno …

Manastir Naupara