Manastir Sveti Georgije

Manastir u Mažićima se u literaturi sreće i pod nazivom Sveti Georgije u Dabru i manastir Orahovica. Podignut je na starom kultnom mestu. Još u praistoriji, početkom bronzanog doba ( oko 1900. g. p. n.e ) mesto na kome je podignut manastir u XII veku služilo je za sahranjivanje. Za istu namenu ovaj prostor je …

Manastir Sveti Georgije