Manastir Koroglaš

Crkva Koroglaškog manastira ( XIV i XV vek ) locirana je u neposrednoj blizini grada Negotina, u ataru sela Miloševa, a u dolini Jaseničke reke.   Najrasprostranjenija je legenda po kojoj je crkva podignuta narodnom junaku Kraljeviću Marku, koji je tu umro vraćajući se ranjen iz Vlaške, prešavši sa svojim šarcem preko Dunava.