Crkva Brvnara

Crkva brvnara u Donjoj Jablanici udaljena je 25 km od Zlatibora. Sagrađena je 1838. godine. Nalazi se usred borove šume. Pripada drvenim hramovima manje vrste, širine 5, 25 m a dužine 9,5 m. Građena je od brvana u pravougaonoj osnovi, sa polukružnom oltarskom apsidom. Od starog ikonostasa sačuvane su: carske dveri, prestone ikone Isusa Hrista, …

Crkva Brvnara