Djerdap

Arheološki muzej Đerdapa

Arheološki muzej Đerdapa raspolaže zbirkom značajnih eksponata koji govore o prošlosti kladovskog kraja. Ova bogata zbirka argumentuje prisustvo ljudi u dolini Dunava još od praistorije i civilizacije Lepenskog vira, preko vinčanske kulture koja je dopirala i do ovih krajeva, bronzanog i gvozdenog doba, vremena Rimljana, Kelta, Slovena, pa sve do Turaka i savremene istorije. Kolekcija …

Arheološki muzej Đerdapa

Trajanova tabla

U blizini Hajdučke Vodenice je nadaleko poznata Trajanova tabla, uklesana u stenu još daleke 100 – te godine n.e. kao svedočanstvo o nastojanju rimskog cara Trajana, jednog od najuspešnijih rimskih careva, da proširi svoje teritorije na levu obalu Dunava. U vreme izgradnje HE Djerdap I Trajanova tabla je izmeštena 21 m naviše, kako je ne …

Trajanova tabla

Nacionalni Park Đerdap

Na zapadnom delu opštine Kladovo prostire se Nacionalni park Đerdap. Nacionalni park Đerdap je najveći nacionalni park u zemlji, koji se odlikuje vrednom florom, faunom, reljefnim fenomenima i izuzetno vrednim spomenicima kulture od praistorije do današnjih dana.

Đerdapska klisura

Na mestu gde je Dunav svojim šarmom i snagom impresionirao čednost i lepotu Karpatskih planina, rođena je Đerdapska klisura – najveća i najlepša klisura Evrope. Na izlasku iz tesnaca, Dunav umoran i opušten pravi meandar u obliku glave konja, vidljiv i prepoznatljiv iz svemirskih visina. Usred Đerdapske klisure nalazi se Hajdučka vodenica, prirodno izletište u …

Đerdapska klisura

Scroll to Top