Reka Gradac

Sadržaj:

Add a header to begin generating the table of contents

    • Opština: Valjevo

    Vremenska prognoza:

    GradacGotovo u samom centru grada Valjeva se završava kanjon reke Gradac jedne od najčistijih reka u Evropi.

    Šetnjom kraj ove planinske reke, staništa vidri, stiže se do više uređenih plaža, ali i do nekoliko vodenica čija okolina,uređena u etno stilu, predstavlja prijatno mesto za odmor i rekreaciju, ali i dočarava duh vremena iz kojeg potiču.

    Scroll to Top