Manastir Kumanica

Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu, nastala je najverovatnije u XIV veku i predstavlja izuzetno poštovano kultno svetilište. Pominje se u XV, XVI i XVII veku, kada je bila jedan od kultnih i duhovnih centara u Srednjem Polimlju. Zapusteo je najverovatnije u XVIII veku, kada su iz njega odnete mosti Svetog Haralampija i episkopa Grigorija. U …

Manastir Kumanica