Manastir Sarinac

Manastir Sarinac se nalazi nedaleko od Velikih Pčelica na malom platou, iznad Dulenske reke. Prema predanju nastao je krajem 14. veka, ali je od prvobitnih građevina ostao samo nejasan trag temelja. Postojeća građevina obnovljena je 1996. godine.