Manastir Uvac

Manastir Uvac nalazi se u selu Stublo, na granici opština Čajetina i Priboj, u zaseoku Uvac. Na velikom arheološkom lokalitetu, 50 x 40 m, otkrivene su 1994. godine i otkopane zidine crkve 17 x 12 m. Pronađeno je veliko bogatstvo plastike: raskošna amvonska rozeta, fragmenti mermernog crkvenog mobilijara, zatim krstionica, čiraci i drugo. Ceo manastirski …

Manastir Uvac