Štubičke pivnice

Štubičke pivnice se nalaze 5 km od Negotina, a 15-ak kilometara od istoimenog sela. One su osim svoje osnovne namene, služile svojim vlasnicima i kao konačište kada bi pnzarnim danom krenuli u Negotin. Nekada ih je bilo preko 300 i bile su u vlasništvu meštana i iz drugih sela, a do današnjih dana ih je …

Štubičke pivnice