Dvorac u Središtu

Dva dvorca u  velikom Središtu su pripadala porodici Lazarević. Golub Lazarević se doselio u središte 1803. godine, porodica je dobila plemstvo sa titulom : “ Od Malog i Velikog Središta “ , 1841. godine. Po dobijanju plemstva porodica podiže dva dvorca – stariji u stilu klasicizma, a drugi u električarskom stilu. Porodica Lazarević vlasnik je …

Dvorac u Središtu