Sombor

Manifestacije u Bačkom Monoštoru

MAJ FESTIVAL MARIJANSKOG NARODNOG PEVANJA Festival narodnih marijanskih pesama na kome učestvuju pevačke grupe i KUD-ovi iz zemlje i susednih država. Festival ima za cilj negovanje tradicije izvornih marijanskih pesama. Datum održavanja: Maj Organizator: MZ Bački Monoštor AVGUST BODROGFEST Etno festival hrane, tradicije i zanatskih proizvoda usmeren je ka negovanju tradicije svih naroda ovog područja […]

Manifestacije u Bačkom Monoštoru

Manifestacije u Kljajićevu

MAJ             ĐURĐEVDANSKI FESTIVAL FOLKLORA Đurđevdanski festival folklora (traje tri dana) je tematskog karaktera, a tema je „Običaji u Srba“. Značaj festivala je u tome što je jedini takvog tipa na ovim prostorima Zapadno-bačkog okruga i što čuva običaje, muziku, narodnu nošnju, odnosno kulturu našeg naroda od zaborava. Datum održavanja:

Manifestacije u Kljajićevu

Manifestacije u Somboru

JANUAR SPORTISTA GODINE Na kraju svake kalendarske godine,“ Somborske novine “ proglašavaju sportiste godine. Manifestacija se uglavnom održava u prvoj polovini meseca januara naredne godine za prethodnu. Datum održavanja: 12. Januar Organizator: Somborske novine MEĐUNARODNI SAJAM PERADARSTVA Tradicionalni Međunarodni sajam peradarstva se održava u Gradskoj hali “ Mostonga “ u Somboru. Na Sajmu izlagači iz

Manifestacije u Somboru

Brodska prevodnica na Dunavu

Između 1854. i 1856. godine gradi se prevodnica ( Šlajz ) na Dunavu kod Bezdana. Građena je prema projektu Ferenca Mihalika. Prilikom njene izgradnje prvi put u Evropi korišten je beton za izgradnju objekta na vodi i u vodi. Izgradnju su pratili stručnjaci iz cele Evrope, jer su, naročito, engleski stručnjaci smatrali da pokušaj neće

Brodska prevodnica na Dunavu

Specijalni rezervat prirode “ Gornje podunavlje „

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Gornje Podunavlje je 1989. godine proglašeno za međunarodno značajno stanište ptica ( IBA ) ! Sastavni je deo potencijalnog Rezervata biosfere “ Drava – Mura “ i nalazi se na spisku potencijalnih vlažnih područja za upis na Listu Ramsarske konvencije. Specijalni rezervat prirode “ Gornje Podunavlje „ stavljen je pod

Specijalni rezervat prirode “ Gornje podunavlje „

Sombor

Sombor je danas moderan grad koji je sačuvao patinu i šarm prošlosti, zelena oaza bođoša na njegovim sokacima i vencima zadržala je nasleđeni hladoviti perivoj kojim i danas promiče fijaker, čuvajući legendu o Somboru, Ravangradu i Zelengradu, kao o mitskom staništu čija je lepota pesmom ispričana, kao preporuka, a ponajviše kao dobrodošlica : “ U

Sombor

Etno kuća “ Jelena „

U svojoj kući u Bezdanu porodica Brdar otvorila je etnološku zbirku sa 1000 eksponata za sve koji žele da uživaju u starinama. Zbirka se sastoji od raznih sprava za poljoprivredna domaćinstva: plugovi, kola, korita, kolevke, ćupovi, odevni predmeti i sl. Neki od eksponata stari su više od 150 godina. Vlasnici kuće za svoju zbirku kažu:

Etno kuća “ Jelena „

Scroll to Top
Scroll to Top