Sićevačka Klisura

Na međunardnom putnom pravcu ( E 80 ) Niš – Sofija, na 16. kilometru od Niša, počinje Sićevačka klisura, gde je priroda u svojoj viševekovnoj inspiraciji stvorila pravu izložbu skulptura u prirodi. O klisuri se saznalo nešto više tek po izgradnji železničke pruge 1887. godine. Na ovom lokalitetu se nalazi oko dvadesetak crkvenih objekata, a …

Sićevačka Klisura