Planina i varošica Rudnik

Planina i varošica Rudnik se nalaze na stotinak kilometara južno od Beograda. Planina Rudnik je dominantna u centralnoj Srbiji sa najvišim vrhom Velikim Šturcem ( 1. 132 m ) . Varošica Rudnik je bila središte života mnogo pre dolaska Slovena. Ovde su rudu vadili i novac kovali stari Rimljani. Isto je činjeno i u nemanjićkoj …

Planina i varošica Rudnik