Pećina Risovača

Na jugo – istočnoj periferiji Aranđelovca, sa desne strane rečice Kubršnice, uzdiže se brdo Risovača sa pećinom, značajnim arheološko-paleontološkim i speleološkim nalazištem. Risovačka pećina, pod zaštitom je države kao kulturno i prirodno dobro od izuzetnog značaja. Pećina je stanište jedne vrste slepog miša  – potkovičara, koji je, kao i sve ostale vrste slepih miševa u […]

Pećina Risovača