Rajac

Rajačke pimnice

Rajačke pimnice su jedinstveni arhitektonski kompleks vinskih podruma nastao od polovine XVIII do tridesetih godina XX veka. Formirane su kao zbijena grupacija 270 pivnica oko centralnog trga sa česmom i saborom. Od trga se prostiru krivudave ulice sa manjim trgovima. Pimnice su građene od tesanog kamena i od brvana, a pokrivene su ćeramidom. Kuće su ušorene …

Rajačke pimnice

Pivnice – Mali Kameni Grad Vina

Gajenje vinove loze u velikoj meri je sačuvalo tradicionalni način podizanja vinograda, rezidbe, obrade i pravljenja vina. To je pratila posebna tehnologija, alati, sprave, posude za vina i podrumi u kojima je vino držano. Za vinogradare početak berbe grožđa je obeležen uređenim podrumima i opranim sudovima, a prvog dana berbe u vinograde se izlazi cvećem …

Pivnice – Mali Kameni Grad Vina

Scroll to Top