Ilindanski dani

Kod manastira u Banji okupljao se narod o praznicima, održavao tradiciju i običaje, negovao ideju slobode. Nakon obnove manastira ( posle vek i po od kako je opustošen ) i otvaranja škole